Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2023-09-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit en ansökan om resning med hänvisning till att det till huvudsaklig del berott på sökandens eget agerande att den nya omständigheten inte har kunnat åberopas i det ordinarie förfarandet.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i målet om mordet på en 15-åring i Skogås inleds den 25 september 2023

2023-09-15

 Den 11 september inkom åtal i målet om mordet på en 15-åring. Åtalet rör den mest omfattande delen i den målserie som Södertörns tingsrätt kommer att påbörja huvudförhandling i med start den 25 september. I åtalet finns påståenden om omfattande och mycket allvarlig brottslighet i samband med att en 15-årig pojke sköts till döds i januari i år på en restaurang i Skogås.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-09-15

 Fråga om Tullverkets beslut att avvisa en tulldeklaration är överklagbart (Mål nr 3764-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6411-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2023-09-15

 Fråga om vad som krävs för att ett utlämnande av uppgifter ska anses hindra arbetets behöriga gång hos den utlämnande myndigheten.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2023-09-14

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett barn, vars föräldrar är tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd, ska anses bosatt i Sverige i socialförsäkringsbalkens mening trots att barnet inte har uppehållstillstånd (Mål nr 2624-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6361-22).

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2023-09-14

 Regeringen har den 14 september 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till etablering av vindkraft på Storgrundet, Söderhamns och Gävle kommuner

2023-09-14

 Mark- och miljödomstolen har idag lämnat tillstånd till Storgrundet Offshore att bygga och driva en vindkraftsanläggning med maximalt 51 vindkraftverk på allmänt vattenområde i Söderhamns och Gävle kommun.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord i parkeringshus

2023-09-14

 Tingsrätten dömer en 37-årig man för att ha mördat sin hustru i ett parkeringshus i Malmö den 13 april i år. Mannen döms till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ny lag gällande utökad sekretess i brottmålshanteringen stoppas

2023-09-13

 Riksdagen har idag fattat beslut om att den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om återställande av försutten tid

2023-09-13

 Ett bolag har ansetts ha giltig ursäkt för att inte överklaga ett beslut från Skatteverket i rätt tid då beslutet hade skickats till fel adress. Tiden för att överklaga beslutet har återställts. Även fråga om ersättning för kostnader.