Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny domstolsbyggnad för Borås tingsrätt

2022-05-31

 Ett stort steg har tagits mot en ny domstolsbyggnad i Borås. Domstolsverket har genomfört en upphandling av nya domstolslokaler för Borås tingsrätt. Efter anbudsutvärdering har Domstolsverket nu lämnat tilldelningsbeslut. Den vinnande anbudsgivaren är Vacse. Upphandlingen förutsätter regeringens godkännande. Den nya domstolsbyggnaden blir centralt belägen intill riksväg 40, spårområdet och Boråshallen. Inflyttning beräknas ske sommaren 2025.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling rörande H2GS AB:s ansökan om stålverk i Boden

2022-05-31

 H2GS AB har ansökt om tillstånd till bland annat uppförande och drift av ett nytt stålverk i Boden. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, kommer att hålla huvudförhandling om verksamhetens tillåtlighet m.m. den 8-9 juni 2022.

Share Öppna i ny flik

26 år gammalt mord prövas på nytt efter resning

2022-05-30

 Resning till nackdel för en person som tidigare frikänts för mord har beviljats sedan det kommit fram ny DNA-bevisning.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-05-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Peder Liljeqvist utreder kamerabevakning på slakterier

2022-05-27

 Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist är utsedd till särskild utredare med uppdrag att analysera hur kamerabevakning kan användas på slakterier.

Share Öppna i ny flik

Inget upphovsrättsintrång då parternas avtal medgav upphandlande myndighets fortsatta användning av programvara

2022-05-27

 

I en tvist om fordran mellan en leverantör av datautrustning och en upphandlade myndighet, hade leverantören gjort gällande i första hand att avtalet mellan parterna hade förlängts genom myndighetens konkludenta handlande. I andra och tredje hand anförde leverantören att den upphandlande myndigheten gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång genom att fortsätta att använda hela eller delar av den programvara som fanns i den upphandlade utrustningen, efter avtalets upphörande. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att av...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord den 11 november 2021 i Gävle

2022-05-25

 Åklagaren väckte den 9 maj 2022 åtal mot två personer som är misstänkta för mord. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 23 maj 2022 och 30 maj – 3 juni 2022 i Attunda tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Införande av säkerhetskontroll

2022-05-25

 Säkerhetskontroll genomförs vid entrén till domstolen från och med den 30 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Dödsbo var skyldigt att träda in i rättegång

2022-05-25

 Högsta domstolen har gett vägledning när det gäller om ett dödsbo är skyldigt att träda in i en rättegång som den avlidne var part i.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2022-05-25

 Föräldrapenning; fråga gällande tillämpningen av 4 § andra stycket förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenning-grundande inkomst jämförd med 26 kap. 13 § första stycket och andra stycket 1 socialförsäkringsbalken (Mål nr 3280-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2119-21).