Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Praktisk information inför huvudförhandling i mål ang. grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott m.m.

2019-03-28

 Uppsala tingsrätt har sedan 2017 handlagt ett stort brottmål som bl.a. rör misstankar om grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar dom i mål om patentintrång

2019-03-28

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat en dom som innebär att ett av ABB:s tidigare patent fastställts vara ogiltigt såvitt avser Sverige. Det innebär bland annat att ABB inte ska få det skadestånd om drygt 200 miljoner kr som tidigare dömts ut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-03-27

 Beskattningstidpunkten för inkomster som härrör från en utländsk pensionsordning ska bestämmas utan beaktande av när skattskyldigheten inträder i det land där inkomsterna är intjänade.

Share Öppna i ny flik

Arica Victims förlorar även i hovrätten

2019-03-27

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet mellan Arica Victims KB och Boliden Mineral AB. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut, vilket innebär att Arica Victims förlorar målet. Till skillnad från tingsrätten tillämpar hovrätten svensk lag och anser att Arica Victims skadeståndskrav är preskriberat.

Share Öppna i ny flik

Likvidator får inte kvitta – men kan ha retentionsrätt i likvidationsbolagets bankmedel

2019-03-27

 Högsta domstolen uttalade 2014 att en konkursförvaltare saknar rätt att kvitta sin fordran på arvode mot medel som härrör från konkursboet och som satts in på förvaltarbyråns klientmedelskonto utan föregående sammanblandning. Högsta domstolen har nu slagit fast att motsvarande gäller för likvidatorer. På grund av likvidationsuppdragets speciella natur anses likvidatorn dock i denna situation...

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om försäkringsersättning, fråga om prövningstillstånd i kammarrätten

2019-03-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i kammarrätt i mål om försäkringsersättning enligt personskadeförsäkringen för studenter.

Share Öppna i ny flik

Blogginlägg om villkorlig frigivning

2019-03-26

 Veckans blogginlägg handlar om villkorlig frigivning och är skrivet av tingsnotarien Edvin Johansson.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i målet om död kvinna hittad i badkar är avslutad

2019-03-25

 Huvudförhandlingen i målet rörande bl.a. påstått mord på en kvinna hittad i badkar avslutades idag den 25 mars 2019 efter 14 förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 4 april 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa är ogiltigt

2019-03-25

 Kammarrätten i Göteborg har kommit fram till att Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa borde ha upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Eftersom kommunen inte gjort det har kammarrätten förklarat avtalet ogiltigt

Share Öppna i ny flik

En 49-årig man har dömts till 16 år fängelse samt utvisning för att ha mördat och styckat en man i Kalix

2019-03-25

 Haparanda tingsrätt har idag meddelat dom i mål där en man stått åtalad för att i oktober 2018 ha mördat och sedan styckat en man i Kalix. Tingsrätten har dömt mannen för mord och brott mot griftefrid och bestämt straffet till fängelse i 16 år. Tingsrätten har också beslutat att utvisa mannen från Sverige och han förbjuds att återvända hit.