Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beräkning av stämpelskatt vid fastighetsköp när priset inte kan jämföras med ett fastställt taxeringsvärde

2021-03-19

 

Stämpelskatt är en omsättningsskatt. Skatten beräknas normalt på basis av köpeskillingen om inte taxeringsvärdet för året närmast före det år när lagfartsansökan beviljas är högre. När ett sådant taxeringsvärde saknas ska jämförelsen i stället göras med fastighetens värde. Det har varit oklart om detta värde avser fastighetens marknadsvärde eller ett värde som fastställs på samma sätt som ett taxeringsvärde.

Högsta domsto...

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-03-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-03-18

 Regeringen har den 18 mars utnämnt:

Share Öppna i ny flik

OBS! Ändrad plats för huvudförhandling

2021-03-18

 Observera: Ändrad plats för huvudförhandling i målet angående rån m.m.

Share Öppna i ny flik

Bokförings- och skattskyldighet vid olovlig försäljning av läkemedel

2021-03-18

 Den som olovligen sålt ett preparat som utgör ett läkemedel har ansetts bokförings- och skattskyldig för verksamheten.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om rättskraften av en dom om bättre rätt till fastighet

2021-03-18

 Enligt Högsta domstolens avgörande i dag har en dom om bättre rätt till fastighet inte bindande verkan i en senare tvist med en innehavare av panträtt i fastigheten.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2021-03-18

 Regeringen har den 18 mars utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-03-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om utrangeringsavdrag ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt för mål om stöd vid korttidsarbete

2021-03-16

 Tillstånd till prövning i kammarrätt. Fråga om ordinarie lön i samband med ansökan om stöd vid korttidsarbete. (Mål nr 6715-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6165-20).

Share Öppna i ny flik

Möt Björn, domare vid Kammarrätten i Stockholm

2021-03-16

 Kammarrättsrådet Björn Berselius berättar om sitt uppdrag och om hur det är att arbeta vid Kammarrätten i Stockholm.