Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslag av böcker hävs

2020-08-13

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag beslutat att häva åklagarens beslag av drygt 2000 exemplar av boken ”Det här är en svensk tiger”.

Share Öppna i ny flik

Misstänkt häktad för mordet på Råslätt

2020-08-07

 Tingsrätten har idag, fredagen 7 augusti, beslutat att häkta en person såsom på sannolika skäl misstänkt till mordet den 14 maj 2020 på Råslätt, Jönköpings kommun.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff i fallet med Esmeralda

2020-08-06

 Tingsrätten har frikänt en 40-årig kvinna, hemmahörande i Norrköping, från bl.a. mord och synnerligen grov misshandel på sin dotter eftersom de höga beviskrav som finns i brottmål inte uppfyllts. Tingsrätten har dömt modern för grovt vållande till annans död och narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver Göteborgs kommuns beslut om att med anledning av covid-19 spärra framsätesplacering vid t.ex. färdtjänstresor

2020-08-06

 Annat har inte kommit fram än att de tjänstemän som fattade beslutet saknade behörighet att göra det och beslutet upphävs därför.

Share Öppna i ny flik

Pressträff när dom meddelas i fallet med Esmeralda

2020-08-05

 Domen meddelas den 6 augusti 2020 genom att hållas tillgänglig på rättens kansli från kl. 14.00. I samband med detta arrangerar tingsrätten en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-31

 Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för omfattande investeringsbedrägerier

2020-07-31

 Malmö tingsrätt har idag dömt en 31-årig man för omfattande grova bedrägerier och för grova bokföringsbrott till fängelse i fem år och sex månader. Mannen ska också betala skadestånd till de 28 målsägandena i målet med totalt nästan 18 miljoner kronor. Tingsrätten meddelar honom också näringsförbud och rådgivningsförbud.

Share Öppna i ny flik

Det finns ingen rättslig möjlighet att avsäga sig barnbidrag

2020-07-31

 Förvaltningsrätten har i en dom bedömt att Försäkringskassans beslut att betala ut barnbidrag och flerbarnstillägg inte går att ändra. Barnbidrag är en bosättningsbaserad förmån som utgår till alla barn som är bosatta i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff i det s.k. Sigma-målet

2020-07-31

 En enig tingsrätt har meddelat dom i det omfattande narkotikamål som pågått vid Göteborgs tingsrätt sedan oktober 2019. Alla tilltalade utom en döms till långa fängelsestraff för sin inblandning i narkotikahanteringen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-07-30

 Regeringen har 2020-07-30