Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Vad gör en föredragande jurist?

2020-09-21

 Anna Björsell berättar om uppdraget som föredragande jurist vid Kammarrätten i Stockholm

Share Öppna i ny flik

Häktningar för förberedelse till mord m.m.

2020-09-18

 Tingsrätten har under gårdagen och idag häktat sex personer för bl.a. förberedelse till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Brotten ska ha begåtts under våren 2020 i Stockholmsområdet. Sedan tidigare är ytterligare en person häktad i sin frånvaro.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-09-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen av bestämmelserna i upphandlingsdirektivet om när en ny leverantör kan inträda i den ursprungliga leverantörens ställe utan att något nytt upphandlingsförfarande behöver genomföras.

Share Öppna i ny flik

Kommun har gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång

2020-09-17

 Malmö tingsrätt har i dag förpliktat Vellinge kommun att betala skadestånd till två fastighetsägare i Höllviken efter att kommunen tvingat dem att gratis lämna ifrån sig mark till kommunen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring

2020-09-17

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bevissäkring avseende handlingar som är lagrade i en molntjänst (Mål nt 655-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3089-19).

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2020-09-17

 Regeringen har den 17 september 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Casinomålet

2020-09-16

 Det s.k. Casino-målet, B 1187-20, där ett mycket stort antal personer runt om i landet dömts av Uppsala tingsrätt för bedrägeri- och penningtvättsbrott avslutades i dag i Svea hovrätt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om grovt narkotikabrott i Vårberg inleds

2020-09-16

 Åklagare har idag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot 23 personer i ett mål som rör grovt narkotikabrott, människohandel m.m. begånget bl.a. i Vårberg. Huvudförhandling påbörjas den 22 september 2020 och beräknas pågå fram till jul. Förhandlingen hålls i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-09-16

 En utlänning som utvisats på livstid av allmän domstol behöver inte utvisas även av Migrationsverket.

Share Öppna i ny flik

Nytt på domarbloggen!

2020-09-15

 På grund av tidigare tekniska problem och svårigheter att läsa de två senaste veckornas blogginlägg publicerar vi dem nu på nytt.