Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bomb i stuprör på Norr i Örebro

2020-07-17

 Örebro tingsrätt har i dag dömt en 34-årig man till fängelse i tre och ett halvt år för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse för den bomb och andra sprängämnen som hittades i och omkring ett bostadsområde på Norr i Örebro i februari. En 20-årig man döms till ett och ett halvt års fängelse för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-17

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2020/235-54

Share Öppna i ny flik

Fel att neka hemtjänst i sommarstuga

2020-07-16

 En kvinna som bor i Halmstads kommun sökte hemtjänst inför sin sommarvistelse i stugan i Falkenbergs kommun. Hemvårdsnämnden i Halmstad nekade henne detta, men nu har kammarrätten bedömt att det var fel.

Share Öppna i ny flik

Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan – meddelande av dom

2020-07-15

 Huvudförhandlingen i rubricerade mål har idag avslutats.

Share Öppna i ny flik

En person som sålt bl.a. sina narkotikaklassade läkemedel döms till fängelse ett år.

2020-07-15

 I mål med 10 st. tilltalade döms en person för att ha sålt narkotika och narkotikaklassade läkemedel till flera av de andra åtalade personerna. Personen döms för narkotikabrott, rattfylleri och olovlig försäljning av alkohol till fängelse ett år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. människorov och synnerligen grov misshandel

2020-07-14

 Attunda tingsrätt dömer tolv personer för brott begångna i samband med ett människorov i december 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-14

 Målet gäller rätt att ta del av en allmän handling hos Partibidragsnämnden.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättidsprövning m.m.

2020-07-13

 

Rättidsprövning. Fråga om rätt för person för vilken förordnats förvaltare att själv föra talan i mål om psykiatrisk tvångsvård.

Share Öppna i ny flik

19-åring döms till åtta års fängelse för försök till mord på Lindholmen

2020-07-13

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt en 19-årig man för försök till mord till fängelse i åtta år. Mannen ska betala skadestånd till målsäganden med cirka 200 000 kr. 19-åringen döms också för narkotikasmuggling och ringa narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Nya referat och notiser från HFD

2020-07-10

 HFD 2020 ref. 24-28, HFD 2020 not. 14, 17-20