Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-10-20

 En stor del av de mål som handläggs vid tingsrätten är familjemål, dvs. mål som handlar om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Domstolen har en skyldighet att se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillräckligt utredda. I veckans blogginlägg skriver domaren Beatrice Blylod om de utredningar som domstolen kan begära in i den här typen av mål.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i synnerligen grovt narkotikamål

2020-10-20

 Fredagen den 23 oktober inleds huvudförhandling i mål som berör synnerligen grovt narkotikabrott. Förhandlingen beräknas pågå under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-10-20

 När föräldrar och syskon till ensamkommande barn som är alternativt skyddsbehövande ansöker om uppehållstillstånd ska ansökan prövas enligt utlänningslagen.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om förverkande vid tullbrott

2020-10-20

 En person förde in 13 armbandsur till Sverige utan att anmäla dem till tullbehandling. Personen dömdes för tullbrott. Högsta domstolen uttalar sig i rättsfallet bl.a. om vilka förhållanden som ska särskilt beaktas vid bedömningen av om det skulle vara ”uppenbart oskäligt” att förverka armbandsuren.

Share Öppna i ny flik

I ärenden om utlämning som rör ett barn ska barnets bästa utredas, beaktas och bedömas

2020-10-19

 En man begärdes utlämnad till Serbien för att verkställa ett fängelsestraff där. Han gjorde gällande att en utlämning var oförenlig med Barnkonventionen. Högsta domstolen konstaterar att principen om barnets bästa ska vägas in i bedömningen av utlämningsärendet.

Share Öppna i ny flik

Spelbolaget får inte tillbaka sin licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning

2020-10-19

 Kammarrätten har kommit fram till att bolaget under aktuell tid har överträtt bestämmelser i spellagen om insättningsgränser för onlinespel, kundkontakt, bonuserbjudanden och åtgärder mot penningtvätt. Det finns på grund av detta skäl för ingripande enligt spellagen.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord m.m.

2020-10-19

 En person som åtalats för bl.a. mord döms till livstids fängelse. Han ska också betala skadestånd till den avlidnes anhöriga och till två andra brottsoffer.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål om mord i Tollarp

2020-10-16

 

Huvudförhandlingsplan

Dag 1, fredagen den 23 oktober

09.00–12.00 Yrkanden och inställning samt åklagarens sakframställning

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.00 Åklagarens sakframställning

Dag 2, tisdagen den 27 oktober

09.00–12.00 Åklagarens sakframställning samt målsägandenas

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.00 Den tilltalades sakframställning

Dag 3, onsdagen den 28 oktober

Reservdag

Share Öppna i ny flik

Trots konstaterad trängsel får restaurang i Göteborg rätt mot kommunen

2020-10-16

 En restaurang i centrala Göteborg har överklagat tre beslut från miljö- och klimatnämnden om vitesförelägganden. Trots trängsel och risk för smittspridning av Covid-19 på restaurangen har förvaltningsrätten kommit fram till att besluten ska upphävas. Detta eftersom de varit alltför oklara och inte tillräckligt preciserade. Dessutom har ett föreläggande formulerats utöver lagtextens lydelse.

Share Öppna i ny flik

Trots konstaterad trängsel döms inte vite ut mot en restaurang i Göteborg

2020-10-16

 Miljö- och klimatnämnden har ansökt om att förvaltningsrätten ska döma ut vite eftersom det förekommit trängsel och risk för smittspridning av Covid-19. Trots att förvaltningsrätten konstaterat att trängsel förekommit avslog domstolen nämndens ansökan eftersom föreläggandet var alltför oklart och inte tillräckligt preciserat.