Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om inkomstskatt m.m.

2021-10-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i de mål där följd-pt har meddelats efter rättsfallet HFD 2021 not. 10 angående avdrag för ränteutgifter.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-19

 Rätt att ta del av allmän handling

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-10-19

 Ansökan om uppehållstillstånd för utlänning som befinner sig i Sverige med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat ska prövas i sak även efter beslut om utvisning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kostnader för att rena grundvattnet i Uppsala från PFAS

2021-10-18

 Mark- och miljödomstolen anser att Försvarsmakten inte är skyldig att betala för Uppsala Vattens kostnader med att rena grundvattnet i Uppsala från PFAS. Rätten är dock inte enig.

Share Öppna i ny flik

Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

2021-10-15

 Kammarrätten står till förfogande att ta emot en eller flera uppsatspraktikanter i ca 10 veckor med början från februari/mars 2022.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-10-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-10-15

 Beslut i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-10-15

 Regeringen har den 15 oktober 2021 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål om arbetsmiljöbrott m.m.

2021-10-12

 År 2015 inträffade en arbetsplatsolycka i Vånga i samband med att sprängning utfördes. Åklagaren har väckt åtal mot flera personer för grovt arbetsmiljöbrott samt framställt yrkanden om företagsbot.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-10-12

 Nu är våra domstolsvärdar åter på plats. Läsa om dem och deras arbete i veckans inlägg