Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

41-årig man döms för 68 fall av grova artskyddsbrott

2021-08-30

 En 41-årig man från mellersta Skåne döms till två års fängelse för att under drygt sju år ha ägnat sig åt omfattande handel med CITES-skyddade reptiler. Han döms också för brott mot djurskyddslagen, smuggling av drygt 1 300 ödlor från Marocko till Sverige samt för djurplågeri.

Share Öppna i ny flik

Förbudet kvarstår mot borttagning och uppförande av badbrygga i Mölle, Höganäs kommun

2021-08-30

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har i likhet med Länsstyrelsen i Skåne län bedömt att det saknas utredning kring hur vågförhållandena på platsen kan komma att påverkas av anmäld brygga.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om skattelättnader

2021-08-27

 Fråga om när en arbetstagare ska anses ha påbörjat arbetet i Sverige enligt 6 § andra stycket lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden när arbetstagaren tidigare utfört arbete här. (Mål nr 2637-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5928-20).

Share Öppna i ny flik

Kamerabevakning av Stora torget och Påvel Snickares gränd i Uppsala tillåts endast kl. 20.00-06.00

2021-08-27

 

Uppsala kommun ansökte hos Integritetsskyddsmyndigheten om kamerabevakning under hela dygnet av Stora torget och Påvel Snickares gränd, som är två centralt belägna platser i Uppsala. Integritetsskyddsmyndigheten tillät kamerabevakning på platserna klockan 20.00-06.00. Efter att kommunen överklagat beslutet till förvaltningsrätten tillät förvaltningsrätten kamerabevakning även klockan 15.00-20.00. Både kommunen och Integritetsskyddsmyndigheten överklagade förvaltningsrättens avgörande. Kam...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-08-26

 Regeringen har 26 augusti:

Share Öppna i ny flik

Beslut i fråga om häktning

2021-08-25

 Tingsrätten har i dag beslutat att häva anhållningsbeslutet och avslå häktningsyrkandet beträffande den man i 60-årsåldern som misstänks för mord i Mariestad 1992.

Share Öppna i ny flik

Cementa får inte prövningstillstånd

2021-08-25

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite på Gotland.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling mot bland andra en tidigare styrelseledamot och ordförande i en fotbollsklubb i Östersund avseende trolöshet mot huvudman m.m.

2021-08-25

 Ångermanlands tingsrätt dömde de åtalade personerna för bl.a. medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till fängelse och ålade dem att betala skadestånd till två olika bolag.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål angående misstänkt mord i Mariestad

2021-08-25

 Skaraborgs tingsrätt kommer under eftermiddagen onsdagen den 25 augusti klockan 15:30 att hålla en häktningsförhandling i mål angående misstänkt mord i Mariestad 1992.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om åtal avseende förberedelse till mord, människorov m.m. inleds tisdagen den 31 augusti 2021

2021-08-24

 Åklagaren har den 17 augusti 2021 väckt åtal mot tio personer. Åtalen avser bland annat av förberedelse till mord, människorov och rån under våren 2020. Rättegången inleds tisdagen den 31 augusti 2021.