Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i det s.k. Vetlanda-målet

2021-10-12

 Göta hovrätt har idag meddelat dom mot den man som i tingsrätten dömdes för sju fall av försök till mord i Vetlanda i mars i år. Även hovrätten dömer mannen för försök till mord i sju fall och påföljden bestäms till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd

2021-10-11

 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål rörande förbud mot produkter från Huawei i svenska 5G-nätet.

Share Öppna i ny flik

Åtal avseende mord på vandrarhem i södra Stockholm har kommit in till tingsrätten

2021-10-08

 Natten till den 14 juli i år knivhöggs en 36-årig man ihjäl på ett vandrarhem i södra Stockholm. En 34-årig man, som var bekant med 36-åringen, åtalas nu för mord och brott mot griftefriden. Huvudförhandlingen i målet kommer att pågå den 25 - 27 oktober 2021 kl. 9.00 – 16.30.

Share Öppna i ny flik

Exploateringsavtal fick inte betydelse vid en fastighetsreglering

2021-10-08

 Avsteg från lagens värderingsregler vid en fastighetsreglering kräver att ett samtycke till detta har lämnats under förrättningen. Ett exploateringsavtal som hade träffats före förrättningen innebar inte att samtycke hade lämnats.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om kränkningsersättning och anhörigersättning

2021-10-08

 I avgörandet uttalar Högsta domstolen vilka schabloner som ska vara utgångspunkten vid bestämmande av kränkningsersättning respektive anhörigersättning vid livshotande personskada till följd av grov vårdslöshet.

Share Öppna i ny flik

Villkorlig dom för stöld på kafé

2021-10-08

 En person tillgrep en ryggsäck som innehöll bl.a. kreditkort och kläder. Ryggsäcken låg på golvet alldeles intill ägaren som besökte ett kafé. Den tilltalade döms för grov stöld till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten friar åtalad ishockeyspelare

2021-10-08

 Dom i målet som rör en incident som inträffade under en internationell ishockeymatch den 7 november 2017. Tingsrätten friar den åtalade från åtalet för misshandel.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2021-10-07

 Fråga om rätten till utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken kan bortfalla om månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan meddelat. (Mål nr 2928-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1271-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tull och mervärdesskatt

2021-10-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat hur en tullskuld som uppkommit på grund av bristande efterlevnad av tullagstiftningen ska beräknas när varorna omfattas av förmånstull enligt bestämmelser i ett avtal som EU har ingått med Turkiet. Dessutom har domstolen prövat om Tullverket varit rätt myndighet att besluta om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Domar: Kommuner behöver inte betala för gymnasieelevers resor vid växelvis boende

2021-10-05

 Kammarrätten har avgjort fyra mål om en kommuns ansvar för kostnader för gymnasieelevers dagliga resor till skolan vid växelvis boende.