Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skyddande av brottsling, grovt brott

2022-06-28

  Tingsrätten har i dag meddelat dom i mål B 466-22 angående åtal för skyddande av brottsling, grovt brott. Den tilltalade, en advokat som haft uppdrag som offentlig försvarare i tingsrätten, döms i enlighet med åtalet för skyddande av brottsling, grovt brott, till villkorlig dom och dagsböter. I domen finner tingsrätten att det är bevisat att den tilltalade advokaten förmedlat information mellan en klient som varit häktad och belagd med restriktioner och en eller flera personer som inte var frihetsberövade...

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på fadern

2022-06-28

 Lycksele tingsrätt dömer den man, som i april sköt ihjäl sin far i Joeström, till livstids fängelse. Mannen har erkänt sitt handlande men menat att det varit fråga om dråp och inte mord.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om guldgruva i Fäbodliden, Lycksele kommun

2022-06-28

 Mark- och miljödomstolen har idag avslagit Dragon Mining (Sweden) AB:s ansökan om tillstånd för brytning av guld i Fäbodliden. De negativa effekterna av gruvan och malmtransporterna till Svartliden blir för stora.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-27

 Örebro tingsrätt har meddelat dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet. De fyra åtalade döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Två döms även för våld mot tjänsteman. Påföljden bestäms till fängelse mellan 4 och 5,5 år. Två av männen ska även utvisas.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål mot två före detta advokater avslutad

2022-06-23

 Huvudförhandlingen i målet mot två före detta advokater avslutades i dag den 23 juni 2022 och dom i målet kommer att meddelas den 12 juli 2022.

Share Öppna i ny flik

Skälig ersättning för nyttjande av varumärke vid idrottstävlingar

2022-06-23

 

I ett fall av varumärkesintrång avseende ett figurmärke för sport- och idrottsaktiviteter har Patent- och marknadsöverdomstolen bestämt den skäliga ersättningen med beaktande av antalet anmälda deltagare och intäkterna från anmälningsavgifter vid de tävlingar där intrång förekommit. Patent- och marknadsöverdomstolen har då kommit fram till en högre ersättningsnivå än underinstansen. En ledamot var skiljaktig och ville fastställa Patent- och marknadsdomstolens dom.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-06-23

 Regeringen har den 22 juni 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till kamerabevakning

2022-06-23

 Tillstånd till kamerabevakning av gata och torg; fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning enligt 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200)(Mål nr 5515-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6242-20).

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i mål om bl.a. grova mutbrott, grova bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman

2022-06-23

 Tingsrätten har idag dömt tre män – en tidigare VD och en tidigare vice VD vid det kommunala bostadsbolaget Östersundshem samt en lokal byggföretagare – till fleråriga fängelsestraff för bl.a. grova mutbrott.

Share Öppna i ny flik

Ett eller två bokföringsbrott?

2022-06-23

 Ett klargörande av hur man bör se på frågan om brottsenhet vid bokföringsbrott.