Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan m.m.

2020-07-10

 Målet angående bevistalan som gavs in av åklagaren den 30 juni 2020 kommer att handläggas ihop med ett mål avseende rån på Utmarksskolan där en 16-åring har åtalats. Som tidigare meddelats kommer förhandlingen att hållas vid Göteborgs tingsrätt den 13 – 15 juli 2020. Förhandlingen kommer inte att vara offentlig utan den kommer att hållas inom stängda dörrar med stöd av 27 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Share Öppna i ny flik

Begäran om edition av en handling har bifallits trots att editionssvaranden uppgett sig inte äga eller bestämma över handlingen

2020-07-10

 I en tvist mellan två företag hade den ena parten vid en muntlig förberedelse uppvisat en handling med anteckningar från ett möte med en kund. Motparten begärde edition på handlingen, men parten invände att den inte skulle anses inneha handlingen i den mening som förutsätts i regeln om skyldighet att förete en handling i en rättegång. Företaget hade enligt avtal med kunden inte rätt att bestämma över handlingen och fick inte heller yppa innehållet i den.

Share Öppna i ny flik

Konstnären hade rätt till förhandling i hovrätten

2020-07-10

 Konstnären dömdes i tingsrätten för grov skadegörelse bestående av klotter i en bassäng till villkorlig dom och dagsböter. Hon skulle också betala skadestånd för kostnaderna för sanering av bassängen. Det hela var en del av ett konstprojekt.

Share Öppna i ny flik

Förtydligande med anledning av Jönköpings-Postens artikel om 7 personer som försatts på fri fot

2020-07-10

 Med anledning av den artikel som publicerats i Jönköpings-Posten 2020-07-10 gör tingsrätten klarläggande i några frågor.

Share Öppna i ny flik

Cannabisodling i Ramvik

2020-07-10

 Samtliga fyra åtalade för cannabisodlingen i Ramvik döms för grovt narkotikabrott. Tre av dem utvisas ut landet.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner en tidigare ambassadör för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

2020-07-10

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina. Enligt tingsrätten har inte åklagaren bevisat att hon har förhandlat i en diplomatisk angelägenhet med någon som företrädde kinesiska statens intressen. Tingsrätten har också kommit fram till att hon i så fall hade varit behörig att göra det i egenskap av ambassadör i Kina.

Share Öppna i ny flik

Ung man döms för mord på Väster

2020-07-10

 En 20-årig man döms i dag till 13 års fängelse för att ha knivhuggit en 19-årig man till döds.

Share Öppna i ny flik

Dom i stort narkotikamål

2020-07-10

 Helsingborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i det stora narkotikamålet där rättegången pågått under ett år och tolv unga män varit åtalade för narkotikabrott. Tingsrätten dömer samtliga tilltalade för narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående grov våldtäkt mot barn med mera

2020-07-10

 Tingsrätten har idag kl. 11.00 meddelat dom i målet mot en man och en kvinna från Vara kommun. Åtalet som väcktes den 1 juni 2020 omfattar 20 åtalspunkter, bland annat åtalspunkterna grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, våldtäkt mot barn, grov fridskränkning, grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande m.m.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på darknet

2020-07-09

 Stockholms tingsrätt frikänner den person som åtalats för att ha administrerat och ansvarat för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0 på darknet. Han döms för viss annan brottslighet.