Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Så är det att vara domstolshandläggare

2020-10-12

 Kammarrätten är en arbetsplats med många olika yrkeskategorier. Här finns till exempel cirka 40 domstolshandläggare.

Share Öppna i ny flik

Förhandling gällande sexuellt ofredande

2020-10-12

 Onsdag 14 oktober håller Jönköpings tingsrätt huvudförhandling i mål gällande sexuellt ofredande. Då det finns stort intresse från media måste de reserverade platserna för media bokas.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ändrar tingsrättens dom i ett mål om yttrandefrihetsbrott

2020-10-12

 Göta hovrätt har idag frikänt en ansvarig utgivare som Örebro tingsrätt hade dömt för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Utgivaren döms dock även i hovrätten för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Påföljden har bestämts till skyddstillsyn.

Share Öppna i ny flik

Begränsad tillgänglighet den 13 oktober

2020-10-09

 Tisdagen den 13 oktober 2020 kommer hovrätten på grund av intern planeringsdag ha färre medarbetare som kan besvara telefonsamtal.

Share Öppna i ny flik

Ungdom som mot sitt nekande dömts för våldtäkt får byta försvarare

2020-10-09

 Att den tilltalade inte längre känner förtroende för sin offentlige försvarare kan ibland vara skäl för försvararbyte. Högsta domstolens avgörande behandlar i vilka fall förtroendebrist utgör skäl för byte samt hur domstolen ska göra bedömningen av om förtroendebrist verkligen har uppkommit.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom för påstått upphovsrättsintrång i EN SVENSK TIGER

2020-10-09

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en frikännande dom i ett brottmål om upphovsrättsintrång. Målet gäller en person A som har använt olika illustrationer av det upphovsrättsligt skyddade verket EN SVENSK TIGER. Verket, som skapades på 1940-talet av en numera avliden person B, ingick i en vaksamhetskampanj som riktade sig till den svenska befolkningen.

Share Öppna i ny flik

Verksamhetschef på LVM-hem i Lund begick inte tjänstefel

2020-10-09

 Åklagaren åtalade verksamhetschefen för ett hem för vård av missbrukare i Lund för att felaktigt ha avslutat tvångsvården av en kvinna som senare avled av metadonförgiftning. Tingsrätten anser att verksamhetschefen har haft laglig grund för sitt beslut och att han inte har åsidosatt vad som gällt för hans uppgift.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Göteborg inför säkerhetskontroll

2020-10-09

 Förvaltningsrätten i Göteborg har beslutat att säkerhetskontroll ska införas i domstolens lokaler från och med den 12 oktober 2020. Säkerhetskontrollen ska bidra till att vi får en trygg miljö för alla som vistas i våra lokaler.

Share Öppna i ny flik

Prövningstilstånd meddelat i mål om inhibition

2020-10-08

 

Fråga om det har funnits förutsättningar för länsstyrelsen att med stöd av 35 § tredje stycket förvaltningslagen (2017:900) förordna att ett beslut att omhänderta djur ska gälla omedelbart. (Mål nr 4988-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4786-20).

Share Öppna i ny flik

Tysk bilist behöver inte betala felparkeringsavgift

2020-10-08

 En kvinna parkerade sin tyskregistrerade bil i Stockholm och betalade parkeringsavgift med en mobil betaltjänst. Hon fick en parkeringsanmärkning på grund av att hon hade angett registreringsnumret med bindestreck där det på registreringsskylten fanns mellanrum. Högsta domstolen gör bedömningen att kvinnan får anses ha fullgjort sin avgiftsskyldighet och att hon därför inte behöver betala någon felparkeringsavgift.