Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Sommarnotarie 2018

2017-12-18

 Som sommarnotarie hos oss inleder du med en praktikperiod under våren. Praktiken ingår i juristutbildningen och är vanligen ca tio veckor. Som sommarnotarie arbetar Du sedan under sex veckor.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2017-12-18

 Fråga om utbetalning av assistansersättning till en försäkrad kan vägras på grund av att den anlitade assistansanordnaren inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 6518-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7640-16).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

2017-12-18

 Fråga om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen genom föreskriften i 2 kap. 13 § IAFFS 2014:5 avseende beräkning av dagsförtjänst har gått utöver bemyndigandena att meddela föreskrifter i 13 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 27 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 5230-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6258-16).

Share Öppna i ny flik

Nio personer döms för våldsamt upplopp vid NMR-demonstration

2017-12-18

 Tingsrätten dömer de nio personer som åtalats för våldsamt upplopp i samband med Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017

Share Öppna i ny flik

Dom i stort mål om ungdomsrån

2017-12-18

 Tio unga män i åldrarna 15-18 år döms för delaktighet i omfattande rånbrottslighet. Beroende på männens åldrar och graden av inblandning i brottsligheten varierar påföljderna från sluten ungdomsvård i åtta månader till ungdomstjänst i 110 timmar. De tilltalade och deras vårdnadshavare ska betala skadestånd för kränkning, sveda och värk och ekonomiska förluster till brottsoffren.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-15

 Skattepliktig kapitalvinst har inte ansetts uppkomma när en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning om det utgår även annat vederlag för fastigheten än aktier. Anskaffningsvärdet för aktier som förvärvas genom tillskottet påverkas inte heller av sådant vederlag.

Share Öppna i ny flik

En 16-årig person häktad för mord på Enskede gårds gymnasium

2017-12-15

 Södertörns tingsrätt har idag häktat en 16-årig person såsom på sannolika skäl misstänkt för mord begånget på Enskede gårds gymnasium den 13 december 2017.

Share Öppna i ny flik

Bröderna Björn och Teddy Sandberg får långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot barn

2017-12-15

 Ångermanlands tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där två bröder, Björn och Teddy Sandberg, stått åtalade för ett stort antal sexualbrott mot barn.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätt har avgjort ett mål rörande före detta Rikets sal och Hotell Mälarblick i Strängnäs

2017-12-15

 Trossamfundet Jehovas vittnen sålde 2006 Rikets sal och Hotell Mälarblick till Svenska Hem-gruppen. Parterna har varit oeniga om Trossamfundet ska vara skyldigt att betala hyra för fastigheterna och om den revers som utgjorde betalning från Svenska Hem-gruppen har förfallit till betalning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i fågeläggsmålet är avslutad

2017-12-14

 Huvudförhandlingen i mål B 2746-14 angående bl a grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott avslutades den 14 dec 2017 efter sex förhandlingsdagar.