Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-05-02

 En ovanlig invändning i sexualbrottsmål är att den tilltalade har agerat i sömnen och därför vill bli frikänd. Invändningen brukar kallas sexsomni och i praxis finns det både friande och fällande domar. I veckans blogginlägg beskriver vi utifrån några rättsfall hur domstolarna hanterar sexsomni.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-05-02

 Rätt att ta del av allmän handling; tillämpningen av 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen(2009:400) (Mål nr 5894-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4082-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2023-04-28

 Fråga om ett offentligt biträde har rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg avseende en resa till sin huvudman för inställelse vid muntlig förhandling via videolänk, när kammarrätten har kallat biträdet att närvara från en annan plats än den som huvudmannen har kallats till (Mål nr 154-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2789-22).

Share Öppna i ny flik

Tre personer döms för skjutningarna i Gubbängen i december 2022

2023-04-28

 Två 15-åringar har i dag dömts för bl.a. försök till mord och grovt olaga hot för att ha skjutit med ett automatvapen och en pistol mot två lägenheter i Gubbängen. En tredje person döms för medhjälp till grovt olaga hot för sin medverkan genom att ha skjutsat 15-åringarna till adressen vid en av skjutningarna.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer dom för mord vid Bellmansplan i Eskilstuna

2023-04-27

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom där en 18-årig man dömdes till fängelse i åtta år för mord den 23 maj 2022 vid Bellmansplan i Eskilstuna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2023-04-26

 Beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag.

Share Öppna i ny flik

Tid för dom i mål om grovt fornminnesbrott på Vätteryds gravfält

2023-04-26

 Rättegången vid Hässleholms tingsrätt gällande grovt fornminnesbrott på Vätteryds gravfält i Sösdala avslutades i dag den 26 april 2023.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i uppmärksammat mål om försök till mord i Vällingby Centrum

2023-04-26

 Hovrätten fastställer tingsrättens dom i fråga om skuld för de personer som dömts för den skjutning som var hämnden för den skjutning som förorsakade en tolvårig flickas död. Hovrätten ändrar rubriceringen för en av de tilltalade till medhjälp i stället för medgärningsmannaskap och reducerar straffet något för denne samt en annan medhjälpare. I övrigt fastställer hovrätten påföljden för de tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-04-26

 Fem personer har åtalats för synnerligen grovt narkotikabrott m.m. varav fyra även för grovt vapenbrott. Den sjätte tilltalade som var under 18 år har åtalats för grovt narkotikabrott. Åklagarna har påstått att det varit fråga om organiserad brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på en 12-årig flicka

2023-04-26

 Tingsrätten har idag dömt tre män till livstids fängelse för bland annat mord på en 12-årig flicka. Männen döms även för mordförsök mot sju andra personer vid samma tillfälle.