Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ett år på kammarrätten och Migrationsöverdomstolen

2022-02-21

 I verksamhetsberättelsen 2021 kan du läsa om några av de samhällsviktiga mål som domstolen avgjorde, ta del av statistik och möta några av medarbetarna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om garantipension

2022-02-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att den rättspraxis som klarlagt att den tidigare tillämpningen av reglerna om garantipension inte är förenlig med EU-rätten utgör synnerliga skäl att ompröva ett beslut om garantipension.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-02-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Möt kammarrättssekreterare Karl Bratt Rosén

2022-02-18

 Karl Bratt Rosén, kammarrättssekreterare och en av våra drygt 200 medarbetare, berättar om sitt uppdrag.

Share Öppna i ny flik

SL har behandlat personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning

2022-02-18

 Förvaltningsrätten anser att SL:s användning av kroppsburna kameror för att förebygga och dokumentera hot och våld varit förenlig med dataskyddsförordningen. Däremot har SL inte haft rätt att använda tekniken för att säkerställa identiteten på resenärer som ska betala tilläggsavgift och dessutom inte lämnat tillräcklig information, i rätt tid, till de som träffats av kamerabevakningen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i det så kallade Notviken-målet

2022-02-18

 Ytterligare förhandlingsdagar har tillkommit.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord avslutad

2022-02-18

 Dom meddelas den 4 mars klockan 14,00.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om gravrätt enligt begravningslagen

2022-02-18

 Fråga om förutsättningarna för en församling att ändra ett beslut enligt begravningslagen om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare samt om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om övergång av gravrätt respektive upplåtelse av en ny gravrätt i samband med gravsättning (I och II).

Share Öppna i ny flik

Dom i ett mål om grov organiserad brottslighet i Stockholm

2022-02-18

 Målnummer B 9407-21 och B 3900-21 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om omfattande brottslighet inom ramen för ett kriminellt nätverk med koppling till Vårby i södra Stockholm. Hovrätten fastställer till största delen tingsrättens fällande dom och dömer ett stort antal personer till långa fängelsestraff för organiserad brottslighet under våren och försommaren 2020. Brottsligheten har rört grova brott som mordförsök, människorov, synnerligen grova vapenbrott, synnerligen grova narkotikabrott och hantering av sprängmedel. Den utpekade ledaren för nätverket får samma straff som i ting...

Share Öppna i ny flik

Bulletin AB försätts i konkurs

2022-02-18

 Stockholms tingsrätt har i dag den 18 februari 2022 försatt Bulletin AB i konkurs efter ansökan från en enskild borgenär. Som konkursförvaltare har advokaten Lars Ehrstedt förordnats.