Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Umeå tingsrätt ogillar samtliga kärandes talan i Skogsnickemålet

2016-12-30

 Umeå tingsrätt har idag meddelat gemensam dom i sju tvistemål där före detta anställda i bolaget Skogsnicke AB för talan mot den skogsentreprenör som var ägare av bolaget.

Share Öppna i ny flik

Cecilia Liebler döms till 16 års fängelse för mord i Hjärup

2016-12-30

 Den 30 januari 2016 dödades en man genom att få ett flertal slag i huvudet med en yxa och en hammare när han vilade eller sov i ett förråd på bostadsadressen i Hjärup. Det började också brinna i förrådet. Tingsrätten dömer nu mannens hustru Cecilia Liebler för mord och bestämmer påföljden till 16 års fängelse.b

Share Öppna i ny flik

Krögaren Navid Atlassi och festfixaren Bardiya Pajouhi döms till fängelse för sexuella övergrepp och våldtäkter i Göteborg

2016-12-30

 Bardiya Pajouhi och Navid Atlassi döms för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till grov våldtäkt mot två kvinnor. Den ene av männen döms dessutom för våldtäkt mot fyra andra kvinnor och för sexuellt tvång, i ett fall i kombination med kränkande fotografering, mot ytterligare två kvinnor. Han frikänns från ett åtal för sexuellt tvång. Påföljderna för männen bestäms till fängelse i sex år respektive i nio år.

Share Öppna i ny flik

Kolmårdens djurpark och zoologiske chefen Mats Höggren döms till ansvar för dödsolyckan med vargar 2015

2016-12-22

 Den 17 juni 2012 förolyckades Karolina Bördin inne i ett av varghägnen i Kolmårdens Djurpark. Karolina Bördin arbetade som zoolärare och som vargguide i djurparkens verksamhet Närkontakt Varg. Utredningen visar att det var vargarna som orsakade hennes död.

Share Öppna i ny flik

Tom Broberg döms som ansvarig för kanotolycka på ett konfirmationsläger i Åre kommun

2016-12-21

 Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet där ledaren Tom Broberg för ett konfirmationsläger anordnat av Kummelby församling i Sollentuna, åtalats för vållande till kroppsskada avseende tre konfirmander från Sollentuna. Konfirmanderna orsakades allvarliga skador till följd av att deras kanot kapsejsade under en kanotorienteringsaktivitet och de blev liggande i det kalla vattnet under lång tid innan de räddades. Lägerledaren döms till dagsböter och den målsägande som framställt skadeståndsanspråk i målet tillerkänns detta.

Share Öppna i ny flik

SD politikern Stefan Vestling döms för hets mot folkgrupp

2016-12-21

 Västmanlands tingsrätt frikände i april 2016 Stefan Vestling från ett åtal för hets mot folkgrupp. Åtalet avsåg ett inlägg på Sverigedemokraternas i Norberg Facebook-sida. Tingsrätten konstaterade att inlägget gav uttryck för missaktning av muslimer som grupp men ansåg att inlägget, mot bakgrund av Europadomstolens praxis, föll inom ramen för vad som bör få bemötas i en fri debatt.

Share Öppna i ny flik

Uppehållstillstånd vägras två kvinnor som samtidigt söker uppehållstillstånd på anknytning till samme make

2016-12-21

 I ett mål om familjeåterförening vägras en mans två hustrur uppehållstillstånd då de samtidigt söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till honom i avsikt att leva tillsammans med honom och gemensamma barn i Sverige. Intresset av att förhindra månggifte anses väga tyngst vid den avvägning som måste göras.

Share Öppna i ny flik

Drönare ska inte omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervakningslagen

2016-12-20

 I syfte att förenkla för företagen föreslår Justitiedepartementet att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervaknings­lagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.

Share Öppna i ny flik

Riksåklagaren granskar dödsfall vid polisingripande

2016-12-16

 Riksåklagaren begärde på fredagen in samtliga handlingar i det uppmärksammade fallet när Sinthu Selvarajah avled på sjukhuset efter polisingripande, där han var inlagd för psykiatrisk vård för två år sedan.

Share Öppna i ny flik

Ett starkare skydd för arbetskraftsinvandrare

2016-12-15

 Justitie –och migrationsminister Morgan Johansson har idag tagit emot betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Utredaren Ingrid Utne föreslår i betänkandet bland annat straffansvar för arbetsgivare.