Ytterligare information om huvudförhandlingen i det så kallade Notviken-målet

2022-02-01

Rättegångsdagar

V 6: den 8 – 10 februari 2022, med start kl. 9.00 alla dagar

V 7: den 17 – 18 februari 2022, med start kl. 9.00 båda dagarna

V 8: den 22 – 25 februari 2022, med start kl. 9.00 alla dagar

V 9: den 28 februari samt den 1 – 2 mars 2022, med start kl. 9.00 alla dagar

Information till åhörare och media

Som tidigare meddelats kommer det att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i salen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och informerats om att de fått plats. De journalister som redan fått besked om att platser reserverats behöver inte anmäla sig på nytt.

Tingsrätten har inte möjlighet att ordna med sidosal.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras under de dagar som huvudförhandlingen pågår. Alla åhörare, inklusive media, ombeds att vara på plats i god tid och att iaktta de rekommendationer som gäller med anledning av den pågående pandemin.