Ytterligare beredningsåtgärder i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-04-29

Några av de tilltalade som har överklagat tingsrättens dom har begärt att hovrätten ska undanröja domen och lämna tillbaka målet till tingsrätten för ny behandling.

Målet har föredragits i hovrätten. Ytterligare information om vad som sker härnäst kommer att publiceras på hemsidan.

Om tingsrättens dom inte undanröjs planerar hovrätten att inleda huvudförhandling i oktober i år. Förhandlingen beräknas ta ca 15 dagar.