Vid växelvis boende ska vårdnadshavarna bestämma förskoleplacering tillsammans

2017-12-12

Stadsdelsnämnden hade, trots att den ena föräldern motsatt sig det, beviljat en förskole­placering till ett barn med växelvis boende. Detta eftersom barnet var folkbok­fört hos den förälder som hade ansökt om placeringen. Förvaltningsrätten kom fram till att beslutet strider mot bestämmelserna i föräldrabalken och att ett beslut om förskoleplacering för ett barn med växelvis boende måste fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Kammarrätten delar nu förvaltningsrättens bedömning.

Om vårdnadshavare inte bor tillsammans kan en av dem besluta i frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet. Detta kan exempelvis handla om frågor som rör barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. För barn som enbart bor hos en av sina föräldrar kan placering i förskola rymmas inom den dagliga omsorgen och alltså vara något som boendeföräldern ensam kan besluta om. Kammarrätten har alltså nu kommit fram till att detta inte gäller vid växelvis boende. I en sådan situation krävs det därför ett gemensamt beslut av vårdnads­havarna för att barnet ska kunna placeras i en viss förskola.

 

Senast ändrad: 2017-12-12