Vetlandamålet – angående vittnes närvaro via videolänk

2023-07-05

Hovrätten har beslutat att tillåta att vittnet Anders Eriksson närvarar vid huvudförhandlingen genom ljud- och bildöverföring. Anders Eriksson får således närvara via video i stället för att vara på plats i rättssalen. Förhöret planeras att hållas den 28 augusti 2023.