Verksamhetsberättelse 2022: En domstol mitt i samhället

2023-02-22

Syftet med att göra en verksamhetsberättelse är att berätta om vad som händer på Sveriges största kammarrätt som också är sista instans inom migration och elektronisk kommunikation.

- I vår verksamhetsberättelse har vi sammanställt årets prejudikat från Migrationsöverdomstolen och också beskrivningar av intressanta avgöranden inom andra rättsområden. Jag är stolt över att vara del av en verksamhet som är en hörnsten i en demokrati, något som är särskilt angeläget med tanke på det oroliga läget i vår omvärld, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson.

Det finns också en artikel om domstolens hantering av mål om lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU; en typ av mål som har ökat markant under senare år och som också har blivit mer komplicerade.

Du kan läsa om statliga utredningar som domarna vid kammarrätten leder samt om olika steg i hanteringen från lagförslag till tillämpning; en process där domstolens medarbetare på olika sätt bidrar med sin expertkunskap. Andra artiklar beskriver hur den traditionella domarbanan ser ut samt att nya vägar har öppnats till domaryrket.

Utöver detta får du en inblick i domstolens arbete med bland annat digitalisering, kommunikation och miljö.

Verksamhetsberättelsen kan laddas ned digitalt nedan och finns i en begränsad tryckt upplaga (för beställning av tryckt exemplar, se kontaktuppgifter).