Verksamhetsberättelse 2020: Högsta förvaltningsdomstolen i ord och bild

2021-03-02

I verksamhetsberättelsen redogörs för några av de prejudikat som domstolen levererade under förra året. Urvalet illustrerar bredden i HFD:s verksamhet.

 - Vårt främsta uppdrag är att genom prejudikat ge vägledning på förvaltningsrättsområdet. Några av de vanligaste måltyperna rör frågor om tvångsvård, skatt, socialförsäkring, socialtjänst och upphandling, säger Helena Jäderblom, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Förutom målstatistik ger verksamhetsberättelsen bland annat en överblick över domstolens organisation och aktiviteter som skedde under året samt innehåller intervjuer med medarbetare i den dömande och i den övriga verksamheten. I verksamhetsberättelsen kan du också läsa om hur coronapandemin påverkat arbetet i domstolen, om digitalisering och om vägen till prövningstillstånd.

 - Pandemin har påverkat domstolen och våra medarbetare på många sätt. Liksom samhället i övrigt ställde vi in och ställde om. Efter anpassningar i form av utökat distansarbete och andra smittskyddsåtgärder har arbetet i HFD kunnat bedrivas i stort sett som vanligt, säger Helena Jäderblom.

 

För ytterligare information kontakta:Maria Erlandsson, kommunikatör, tel 076 133 95 96, e-post: maria.u.erlandsson@dom.se

 

Om Högsta förvaltningsdomstolenHögsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Huvuduppgiften är att leda rättstillämpningen genom att skapa vägledande avgöranden. Domstolen har 85 medarbetare, varav 75 procent är jurister.

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse 2020pdf