Vattenkraftsbolag måste betala miljardbelopp i fastighetsskatt

2020-02-28

Bolagen, bl.a. Vattenfall AB och Fortum Sverige AB, har begärt att skattesatsen för den fastighetsskatt bolagen betalat ska sättas ned från 2,8 procent till 0,5 procent av taxeringsvärdena för bolagens elproduktionsenheter med vattenkraftverk. Totalt rör det sig om över 30 bolag som begärt nedsättning av sin fastighetsskatt. Processerna i förvaltningsrätten rör mycket stora belopp.

- Enligt Skatteverket omfattar de överklaganden gällande fastighetsskatt på vattenkraftverk som kommit in till verket ca 22 miljarder kr i fastighetsskatt. Alla målen prövas inte hos Förvaltningsrätten i Stockholm men här finns tre av de fem största vattenkraftskoncernerna som står för ca 75 procent av landets vattenkraftskapacitet, säger rådmannen Sofi Nyström.

Bolagen har bl.a. hänvisat till att de aktuella bestämmelserna om fastighetsskatt på vattenkraftverk strider mot EU-rättens bestämmelser om statsstöd samt vissa grundläggande rättigheter, såsom rätten till egendom och likabehandlings­principen.

- Förvaltningsrätten har dock bedömt att ingen skatt kan återbetalas med stöd av bestämmelserna om statsstöd och att inte heller övriga invändningar från bolagen utgör grund för att sätta ned skatten. Bolagen är alltså alltjämt skyldiga att betala hela den av Skatteverket beslutade fastighetsskatten, säger rådmannen Tobias Rydin.