Västmanlands tingsrätt upphör att kommunicera genom fax

2019-04-02

Handlingar som tidigare översänts till Västmanlands tingsrätt via fax kan framöver skickas via e-post till vastmanlands.tingsratt@dom.se