Varning och sanktionsavgift mot Nasdaq Clearing AB står fast

2021-12-22

Förvaltningsrätten har bedömt att Nasdaq Clearing AB har överträtt EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir). Överträdelserna har handlat om att Nasdaq Clearing AB inte har ställt tillräckliga krav på sina medlemmars ekonomiska och operativa förmåga. Bolaget har även till följd av ett konfigureringsfel tagit in för lite marginalsäkerheter och haft otillfredsställande metoder och rutiner för att se till att felet inte uppstod. Förvaltningsrätten har vidare bedömt att Nasdaq Clearing AB har överträtt det så kallade investeringsförbudet i Emir i samband med företagets hantering av en händelse år 2018 då en av dess medlemmar hamnade på obestånd.

- Även om Nasdaq Clearing AB i stort har åtgärdat de brister som Finansinspektionen har påpekat, har det varit fråga om överträdelser av bestämmelser som rör centrala delar i det regelverk som styr bolagets verksamhet. Förvaltningsrätten har därför bedömt att det har funnits skäl för Finansinspektionen att meddela Nasdaq Clearing AB en varning förenad med en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor, säger rättens ordförande chefsrådmannen Håkan Åberg.