Värmlands tingsrätt dömer två anställda vid ett HVB-hem för vållande till annans död

2022-12-06

Åklagaren åtalade de två anställda för vållande till annans död. Åklagaren påstod att de av oaktsamhet hade orsakat den femårige pojkens död, eftersom de hade stängd dörr mellan den hall där de satt och det rum där femåringen befann sig med andra barn. Femåringen avvek från rummet utan att de två anställda i tid märkte det. Pojken hittades senare drunknad.

Värmlands tingsrätt kommer fram till att de två anställda satt med stängd dörr så länge att pojken kunde lämna rummet genom en altandörr. Att ha dörren stängd var enligt tingsrätten oaktsamt. Det fanns ett orsakssamband mellan deras oaktsamhet och dödsfallet. Det var känt att pojken var livlig och impulsiv. Att pojken kunde dö var en adekvat följd av deras oaktsamhet att inte ha koll på pojken.

Pojkens pappa hade yrkat att de anställda skulle dömas för grovt vållande till annans död. Tingsrätten fann dock att de anställda inte hade varit grovt oaktsamma.

De två anställda döms båda till villkorlig dom. De ska dessutom betala skadestånd till pojkens föräldrar.

- Den avgörande frågan i målet blev om dörren mellan hallen och barnens rum hade varit stängd, säger tingsrättens ordförande lagmannen Lars Holmgård. Två anställda vittnade om att dörren var stängd i kanske en minut. Hur länge dörren verkligen var stängd kan inte fastställas enligt Lars Holmgård, men det var mer än enstaka sekunder och det var tillräckligt länge för att pojken skulle hinna avvika utan att de såg det.