Utspridning av hönsgödsel i Trädgårdsföreningen kan inte prövas av förvaltningsrätten

2020-05-28

En boende i Linköping har överklagat kommunens utspridning av hönsgödsel i Trädgårdsföreningen under valborgshelgen. Förvaltningsrätten har idag beslutat att avvisa överklagandet. Förvaltnings­rätten konstaterar att det inte har fattats något kommunalt beslut om gödslingen i Trädgårds­föreningen och att frågan därför inte kan prövas av domstolen. Kommunen har uppgett att gödslingen skett som ett led i kommunens trädgårdsskötsel.

Slutligt beslut 4401-20pdf