Utredning om mord i Olofström klar

2017-09-20

Utredningen om mordet i Olofström den 9 mars i år är nu klar. Utredningen har genomförts enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eftersom den misstänkta personen är under 15 år. 

- En omfattande utredning har genomförts och visar att händelseförloppet är klarlagt. Av utredningen framgår att en 13-årig pojke ensam har dödat en annan 13-årig pojke, säger kammaråklagarna Marie Lindström och Anna Johansson vid Åklagarkammaren i Karlskrona, som ansvarat för utredningen.

Åklagarna betonar samtidigt att skuldfrågan inte har prövats av domstol.

Utredningen omfattas av sekretess och därför kan inga uppgifter om innehållet i utredningen lämnas.