Uppskjuten dom

2019-06-17

Tingsrätten har idag beslutat, med ändring av vad som tidigare bestämts, att domen kommer att meddelas den 25 juni 2019 kl. 11.00.

Senast ändrad: 2019-06-17