Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

2021-10-15

Som uppsatspraktikant kommer du att få en inblick i kammarrättens verksamhet genom praktiskt arbete. Handläggningen i kammarrätten är huvudsakligen skriftlig och målen avgörs vanligen av två eller tre domare efter muntlig föredragning. Du kommer att, på samma sätt som domstolens fiskaler och föredragande jurister, handlägga och föredra mål för avgörande. De mål som du får arbeta med kan styras utifrån det ämne som du avser att behandla i din uppsats. Sökande som planerar att skriva uppsats med anknytning till de målområden som kammarrätten handlägger har företräde vid antagning.

Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning från kammarrätten under praktiken.

Praktikanten ska vara personskadeförsäkrad genom universitet.

Ansökan

Ansökan med personligt brev, CV och betyg från juristutbildningen ska ha kommit in till kammarrätten med e-post på adressen kammarrattenistockholm@dom.se senast den 30 november 2021. Märk ansökan med diarienr KST 2021/322.

Kommunikation med anledning av ansökan kommer i första hand ske per e-post. Eventuella frågor besvaras av administrativa fiskalen Emma Persson, se kontaktuppgifter här till höger.

Varmt välkommen med din ansökan!