Upphandlingen av öppenvårdspsykiatrin upphävs inte

2021-03-30

En medlem av regionen har överklagat flera beslut av regionen med anknytning till upphandlingen. Förvaltningsrätten konstaterar att upphandlingen av öppenvårdspsykiatrin har inletts och att någon laglighetsprövning därför inte kan göras av de frågor som omfattas av upphandlingen. Överklagandet av de frågorna har därför avvisats.

Domstolen har tidigare avvisat en ansökan om överprövning av upphandlingen eftersom bara leverantörer som har lidit skada kan ansöka om överprövning.