Upphandlingar om snöröjning rättas

2019-12-18

Det har enligt domstolen inte framkommit att Svevias förklaringar och överväganden skulle sakna affärsmässighet eller ge befogad anledning att anta att prissättningen skulle leda till leveransvägran eller till att upphandlingarna inte skulle få avsett resultat.

- Eftersom Svevia lämnat mycket låga priser för väsentliga poster i upphandlingarna har staden i och för sig haft skäl att granska Svevias anbud närmare. Svevia har dock lämnat godtagbara förklaringar till de låga priserna, säger chefsrådmannen Ulrika Melin.