Upphandling av tunnelbanebygge till Arenastaden ska rättas

2021-10-22

Region Stockholm beslutade att tilldela kontraktet till JV COMSA S.A.U/SONER TEMEL MUHENDISLIK (COSO), som rankades etta i upphandlingen. Efter att bolaget Itinera S.p.A (Itinera) ansökt om överprövning gör Förvaltningsrätten i Stockholm bedömningen att COSO:s anbud inte uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen. Upphandlingen ska därför rättas på så sätt att en ny anbudsutvärdering ska göras där anbudet från COSO inte ska beaktas.

- Förvaltningsrätten bedömer att ett intyg från ett annat projekt som COSO lämnat in som referens inte visar att COSO tidigare utfört borrning- och sprängningsarbeten i den omfattning som uppställts som krav i upphandlingen. Enligt domstolen var det därför felaktigt av Region Stockholm att bedöma att COSO uppfyllde de obligatoriska kraven och anbudet borde därför inte ha rankats som etta, säger Louise Molin Alfredsson, rådman.