Upphandling av larmförmedlingstjänster ska göras om

2021-03-23

Norrköping Norrevo Fastigheter, Norrköping Hamn och Nodra har på förhand annonserat sin avsikt att utan konkurrensutsättning ingå kontrakt direkt med SOS Alarm för vissa larmtjänster. Som skäl för att inte konkurrensutsätta inköpet åberopades att ingen annan leverantör kunde utföra tjänsten av tekniska skäl och ensamrätt. Securitas Sverige begärde överprövning av upphandlingen och hävdade att bolaget hade resurser och förmåga att konkurrera med SOS Alarm om kontraktet.

Förvaltningsrätten har i dom funnit att Norrköping Norrevo Fastigheter, Norrköping Hamn och Nodra inte förmått visa tillräckliga skäl för att direktupphandla aktuella tjänster från SOS Alarm och därför bestämt att upphandlingen måste göras om.

Linköping FR 10290-20pdf