Uppföljning visar att förordnandetaxan fungerar väl

2024-04-09

Uppföljningen visar att ersättning har begärts och beviljats i enlighet med taxan i nästan tre av fyra (73 procent) förordnandemål. I knappt vart femte (19 procent) förordnandemål har domstolen bifallit ett yrkande om att taxan ska frångås och i enlighet med yrkandet beviljat antingen ett högre eller ett lägre belopp än taxebeloppet. I åtta procent av förordnandemålen har biträdet fått avslag på sin begäran att frångå taxan.

- Domstolsverkets uppfattning är att förordnandetaxan fungerar väl och att den ger skälig ersättning för det arbete som läggs ner, säger Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén.

Om uppföljningen

Åtta tingsrätter rapporterade under tre månader (15 september-15 december 2023) hur taxan tillämpades. Totalt är det 1 182 ersättningsbeslut som ligger till grund för uppföljningen och som har analyserats av Domstolsverket.