Uppdaterad information om rättegången i målet mot den artist som är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-29

Som tidigare meddelats kommer huvudförhandling att hållas 30 juli och 1 och 2 augusti, med start kl. 09.30 varje dag. Mot bakgrund av det stora mediala och publika intresset kommer förhandlingen, med ändring av tidigare besked, att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal på Bergsgatan 50.

– Målet har fått stor uppmärksamhet. Det är angeläget att det ges goda möjligheter till insyn och rapportering från rättegången. Säkerhetssalen är den sal som bäst tillgodoser dessa intressen. Tingsrätten har även beslutat att det är tillåtet för media att använda teknisk utrustning för nyhetsförmedling direkt från rättssalen, säger chefsrådman Per Lennerbrant, rättens ordförande.

Praktisk information

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och informerats om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

För allmänheten kommer det att finnas åhörarplatser i en sidosal, sal 2, Bergsgatan 50, med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Antalet platser är begränsat och ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Biljetter kan hämtas ut vid entrén på Bergsgatan 50 på morgonen inför varje förhandlingsdag.

Alla åhörare ombeds vara på plats senast kl. 09.15. Insläpp sker från kl. 08.00.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen (sal 1) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

För beställningar av handlingar hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se. För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggarna Mikaela Andersson, tfn 08-561 65 174, och Michaela Stathin, tfn 08-561 65 102.

 

Senast ändrad: 2019-07-29