Uppdaterad information om huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget

2023-01-17

Om huvudförhandlingen

Fredagen den 20 januari 2023 inleds huvudförhandlingen om åtal mot fem personer för inblandning i mord på Länsmanstorget den 7 juli 2022. Huvudförhandlingen beräknas pågå under nio dagar fram till och med den 17 februari 2023 och även innefatta åtal för grovt vapenbrott m.m. Den preliminära förhandlingsplanen har uppdaterats och finns tillgänglig vid tingsrätten. Hållpunkter för vad som kommer att ske under huvudförhandlingens olika dagar är följande.

Den 20 januari - yrkanden, inställningar och sakframställan

Den 25 januari – fortsatt sakframställan och vittnesförhör

Den 26 januari – förhör med målsägande och tilltalade

Den 27 januari – reservdag

Den 30 januari – vittnesförhör

Den 31 januari – vittnesförhör

Den 3 februari – vittnesförhör

Den 6 och 9 februari – sambandsmål

Den 10 februari – personalia och slutanföranden

Den 14 och 17 februari - reservdagar

Observera att förhandlingsdagarna startar kl. 08:45. För att beställa material kontakta avdelning6tgg@dom.se. Skriv ”B 10918-22” i rubriken och ange tydligt vilket material som önskas.

Antalet åhörarplatser kommer att vara begränsat. Platserna är i första hand avsedda för anhöriga och media som föranmält sig och informerats i särskild ordning om att de fått plats. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen börjar.