Uppdaterad huvudförhandlingsplan i mål B 769-22

2022-10-13

Tolkning krävs och det finns idag bara en tillgänglig tolk i det aktuella språket att tillgå i Sverige.

Huvudförhandlingen fortsätter inom stängda dörrar under fredagen den 14 oktober. Förhandlingen fortsätter då med eventuellt tilläggsförhör med den tilltalade. Det är oklart hur långt ett sådant förhör kan komma att bli. Målsättningen är alltså att också hålla ett antal vittnesförhör.