Ung man frikänns för självstudier i påstått terrorsyfte

2020-07-09

I mars 2019 gjorde Säkerhetspolisen husrannsakan i mannens bostad och grep honom. Mannen hade på sin dator och telefon sparat ner publikationer och filmer med instruktioner om bl.a. tillverkning och användning av sprängämnen och vapen. Mannen åtalades för brott mot lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen). Enligt åtalet har han tagit del av instruktionerna i avsikt att använda dem för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet. Innehållet i publikationerna och filmerna är i huvudsak av våldsbejakande islamistisk extremistisk natur med koppling till terrororganisationen IS och det finns enligt tingsrätten flera omständigheter som talar för att mannen kan ha haft en sådan avsikt. Utredningen talar för att mannen, som har konverterat till islam, har radikaliserats. Han har visat ett intresse för och gett uttryck för att sympatisera med terrorhandlingar och på egna mobilfilmer gjort uttalanden om terrorhandlingar. Mannen har emellertid enligt tingsrätten inte vidtagit några mått eller steg som kunde tala för en konkret avsikt att använda instruktionerna och tingsrättens samlade bedömning är att det, mot mannens förnekande, inte är bevisat att han tagit del av dessa i avsikt att använda dem för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet. Tingsrätten ogillar därför åtalet.