Tysk bilist behöver inte betala felparkeringsavgift

2020-10-08

Enligt Högsta domstolen är det inte självklart hur ett registreringsnummer ska anges i aktuellt hänseende. Det har inte kommit fram något om att det i anslutning till parkeringen eller i den mobiltjänst som användes har funnits några närmare instruktioner om hur numret skulle anges. Vid den efterföljande kontrollen har det inte tagits någon hänsyn till de variationer som det finns anledning att räkna med när det gäller hur avstånd mellan olika led markeras vid angivande av i synnerhet utländska registreringsnummer.

Högsta domstolen anser att kvinnan har gjort vad som rimligen kan begäras av henne för att fullgöra sin avgiftsskyldighet. Hon behöver därför inte betala någon felparkeringsavgift.

Högsta domstolen har samtidigt meddelat beslut i två liknande mål. Motsvarande bedömning görs i de målen.