Två rumänska män döms för människohandel - sexköpare döms för oaktsam våldtäkt

2019-04-26

 

Tingsrätten anser att det är bevisat att männen redan från början har haft en gemensam brottsplan som gått ut på att den yngre av männen skulle uppvakta kvinnan i syfte att hos henne väcka känslor för honom och förhoppningar om en bättre och tryggare framtid. Tanken var att hon därigenom skulle kunna förmås att följa med till Sverige för att här erbjuda män sexuella tjänster mot betalning i tron att hon skulle komma att få del av vinsterna från prostitutionen efter det att hon betalat vissa skulder till en av männen för bl.a. verksamhetens omkostnader. Det fick hon aldrig och vi anser att det är uppenbart att männens plan var att det aldrig skulle komma att ske säger rättens ordförande chefsrådmannen Johan Rosén. Ett sådant sätt att rekrytera kvinnor till människohandel för sexuella ändamål har i målet av åklagare och polis kallats för ”lover-boy-syndromet”.

 

I Sverige har sedan männens attityd mot kvinnan kraftigt hårdnat och kvinnan har snabbt hamnat i en situation där det förelegat ett sådant maktförhållande mellan henne och männen att dessa kunnat bemästra hennes fria och verkliga vilja. Hennes alternativ att på ett eller annat sätt av egen kraft kunna komma ur den sexuella exploateringen av henne som pågick har därigenom allvarligt begränsats.

 

En av männen döms dessutom för olaga hot och dopningsbrott, men frikänns från tre fall av våldtäkt mot kvinnan som han var åtalad för. Männen döms till fängelse tre år och fyra månader respektive två år och tio månader och ska även utvisas ur landet efter det att de avtjänat sina straff. De ska också betala skadestånd till kvinnan.      

 

Genom domen döms också 17 män för köp av sexuell tjänst. En av dessa män har köpt sexuella tjänster av kvinnan vid två tillfällen. Efter det andra tillfället skrev han en recension på den Escort sida där kvinnans tjänster annonserades ut på Internet och använde uttrycket ”misstänkt trafficking”. Tingsrätten anser att den mannen vid det senare tillfället har haft sådana kunskaper och erfarenheter av kvinnans situation att han måste ha insett att det fanns en risk för att kvinnan var föremål för människohandel och därigenom inte kunde medverka frivilligt i de sexuella handlingarna, något som rent faktiskt också var fallet. Bevisningen räcker inte till för att kunna döma honom för uppsåtligt brott, dvs. våldtäkt. Däremot är det bevisat att han har varit grovt oaktsam i förhållande till den omständigheten att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation och inte kunnat medverka frivilligt. Han döms därför också för det nya brottet oaktsam våldtäkt som infördes den 1 juli förra året säger Johan Rosén.

 

Påföljden för de män som enbart döms för köp av sexuell tjänst har i enlighet med praxis bestämts till dagsböter. Den man som döms för oaktsam våldtäkt döms också för kränkande fotografering, eftersom han i smyg har filmat med sin mobiltelefon när han genomförde de sexuella handlingarna med kvinnan vid det andra tillfället. Han döms till fängelse ett år och ska dessutom betala skadestånd till kvinnan.        

 

 

 

Senast ändrad: 2019-04-26