Två polismän döms till vardera ett års fängelse

2022-06-21

Det var i mars 2021 som de två poliserna körde till en lägenhet i Landskrona för att tala en kraftigt berusad man till rätta. Mannens hustru och två tonårsbarn hade lämnat honom i lägenheten och gått till en granne eftersom de tyckte det var otrevligt att han var så full. Han hade dock inte varit våldsam eller hotfull.

Poliserna ville komma in i mannens bostad och de bankade därför på hans dörr under mer än 20 minuter, men mannen ville inte släppa in dem. Han sa till dem att han bara var berusad och att han inte begått något brott. Han bad poliserna att gå därifrån.

När en glasruta i ytterdörren plötsligt gick sönder tog en av poliserna fram sin pepparsprej och sprejade genom den trasiga rutan i mannens ansikte. De gick sedan in i lägenheten och sprejade mer pepparsprej i mannens ansikte. Sedan satte de på honom handbojor, grep honom och förde honom till arresten. Där fick han tillbringa natten.

Poliserna anmälde mannen för att ha hotat döda dem. Han hade dock en övervakningskamera i sin hall som spelade in allt som hände i lägenheten. Tingsrätten anser att inspelningen visar hur poliserna, efter att de gripit mannen, kommit överens om att anmäla att han hotat dem trots att detta inte var sant. Inspelningen visar enligt tingsrätten också att mannen under natten varken hotade poliserna eller betedde sig hotfullt mot dem. Det fanns också andra bevis som talade för detta. De båda poliserna döms därför för falsk angivelse.

Eftersom poliserna inte hade någon laglig rätt att gripa mannen döms de också för olaga frihetsberövande. Det fanns heller ingen rätt för dem att använda pepparsprej mot honom och de döms därför för misshandel. Härutöver har de båda gjort sig skyldiga till hemfridsbrott och en av poliserna också till dataintrång.

Rätten har kommit fram till att straffvärdet för de brott poliserna begick egentligen är fängelse i ett år och fyra månader. Eftersom de kommer att bli avskedade döms de dock till ett års fängelse.

Mannen utsattes för en mycket allvarlig kränkning då han blev anklagad för något han inte gjort. Han har också haft ont under en tid efter misshandeln och mått mycket dåligt efter händelsen. Poliserna ska därför tillsammans betala drygt 100 000 kr i skadestånd till mannen.

– Det är första gången jag dömer poliser till ett så långt fängelse­straff, säger chefsrådmannen Thed Adelswärd. Det är tragiskt eftersom det skadar tilltron till polis och rättsväsende. Dessbättre är det mycket ovanligt att poliser begår brott i tjänsten. För Sverige som rättssamhälle är det mycket viktigt att allmänheten kan lita på polisen. Det kan man också i de allra flesta fall. Detta är ett sorgligt undantag.

En nämndeman i rätten var skiljaktig och ville bestämma straffet för poliserna till villkorlig dom och böter. Nämndemannen menade att poliserna skulle drabbas synnerligen hårt av ett fängelsestraff.