Två personer häktade för medhjälp till mord samt grovt vapenbrott

2023-03-08

Sannolika skäl är den starkare misstankegraden. Åtal ska vara väckt senast den 5 april 2023, om inte åklagaren dessförinnan kommer in med en begäran om åtalsförlängning.