Två personer häktade för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2023-10-20

Åklagaren ska senast den 17 november 2023 väcka åtal. Om utredningstiden är otillräcklig får åklagaren begära att tiden förlängs. Tingsrätten prövar i så fall om en förlängning ska medges.

För beställning av handlingar i målet, se kontaktinformationen.