Två personer döms till långa fängelsestraff för skjutning i Kristianstad

2022-05-31

Den 3 augusti 2021 kom en vespa inkörande på parkeringen framför köpcentret Gamlegårdens centrum på området Näsby i Kristianstad. Tre personer satt på vespan. De två passagerarna drog var sin pistol och sköt totalt 15 skott rakt in bland de 14 personer som stod vid köpcentrets huvudingång. Tre av personerna skadades av skotten, två av dem allvarligt, men ingen dog.

 

Tre personer har åtalats för mordförsöket, en 21-åring, en 18-åring och en 17-åring. Ytterligare två personer, en 24-åring och en 22-åring som är syskon och bor i samma lägenhet på området Österäng i Kristianstad, har åtalats för skyddande av brottsling för att ha sett till att gärningsmännens kläder blev tvättade efter mordförsöket.

 

21-åringen äger en vespa, som är mycket lik den vespa som användes vid mordförsöket och som har spår av tändsatspartiklar (som bildas när skjutvapen avlossas). Åklagaren har genom övervakningsfilmer och vittnesmål kunnat följa vespan från det bostadsområde där 21-åringen bor till Gamlegårdens centrum och tillbaka till samma bostadsområde. Tingsrätten kommer fram till att det är den vespan som har använts vid gärningen. Polisen har tagit en luvjacka i beslag från 21-åringens bostad. Luvjackan är lik den luvjacka som vespans förare bar enligt övervakningsfilmerna, och den har en tändsatspartikel på sig. Dessutom finns 21-åringens DNA på vespans handtag. Tingsrätten kommer därför fram till att det är 21-åringen som har kört vespan och dömer honom för försök till mord. I den bedömningen är tingsrätten emellertid inte enig. Juristdomaren och en nämndeman är skiljaktiga och vill frikänna 21-åringen från åtalet. De menar att man inte kan dra några säkra slutsatser av att 21-åringens DNA fanns på handtagen, eftersom det saknas bevisning om att det skulle ha funnits DNA från en annan person på handtagen, om denna andra person hade varit förare.

 

En kort stund efter mordförsöket kom 18-åringen och 17-åringen hem till 24-åringens och 22-åringens lägenhet på Österäng och lämnade ifrån sig kläder, som tvättades av 22-åringen samma kväll på 24-åringens begäran. Att kläderna tvättades framgår av tillförlitliga uppgifter som 22-åringen lämnat i polisförhör men inte stått fast vid under rättegången. En tändsatspartikel har hittats i den klädpåse där kläderna förvarades.

 

När 18-åringen klev in i trapphuset på Österäng bar han byxor med en ovanlig form av revärer. Polisen har trots stora ansträngningar inte lyckats hitta några liknande byxor på marknaden, och byxorna är alltså ovanliga. En av vespans passagerare bar likadana byxor, vilket med hänsyn till byxornas ovanliga utformning talar starkt för att 18-åringen var en av skyttarna. Till detta kommer att det funnits tändsatspartiklar både på den jacka som 18-åringen bar när han greps och på två handskar som polisen hittat i 18-åringens sovrum. Tingsrätten bedömer därför att det är ställt utom rimligt tvivel att 18-åringen var en av skyttarna och dömer honom för försök till mord.

 

Bevisningen mot 17-åringen är svagare. Hans fingeravtryck har hittats på vespans backspeglar och visir, men han har berättat att han har mekat med vespan, vilket kan förklara fingeravtrycken. Åklagaren har gjort gällande att 17-åringen har disponerat en jacka av ett märke som burits av en av passagerarna på vespan, men jackan är av ett ganska vanligt märke och väger därför inte så tungt som bevis. Inte heller vad som ser ut som en grå fläck både på de byxor som 17-åringen bar strax efter skjutningen och på de byxor som bars av en av skyttarna är tillräckligt tydligt för att medge några bestämda slutsatser. Det som talar starkast mot 17-åringen att han en kort stund efter mordförsöket kom till lägenheten på Österäng tillsammans med 18-åringen. För att han ska kunna dömas för mordförsöket måste det emellertid vara ställt utom rimligt tvivel att han har varit en av skyttarna. Finns det en alternativ förklaring till hans närvaro på Österäng, kan han inte dömas för mordförsöket. En sådan alternativ förklaring kan vara att 17-åringen haft en roll som hjälpreda. Detta är han inte åtalad för, och det finns inte heller några direkta bevis för att så skulle ha varit fallet, men möjligheten är inte så osannolik att den kan avfärdas och måste därför beaktas som en alternativ och fullt möjlig hypotes. Det är därmed inte ställt utom rimligt tvivel att 17-åringen varit en av skyttarna, och han frikänns därför från åtalet för försök till mord.

 

Varken 21-åringen eller 18-åringen hade fyllt 21 år när mordförsöket begicks. Hade de gjort det, hade de dömts till livstids fängelse. Det längsta straff de nu får dömas till är 14 års fängelse. När straffet för 21-åringen nu ska bestämmas, ska ett tvåårigt fängelsestraff som han dömdes till för andra brott av en annan domstol efter mordförsöket beaktas. Fängelsestraffet blir då 12 år för 21-åringen. 18-åringen var vid mordförsöket bara 17 år gammal och döms därför till ett väsentligt kortare fängelsestraff, 6 år och 11 månader. Då har det även beaktats att han har haft restriktioner i häktet.

 

24-åringen döms till åtta månaders fängelse för grovt skyddande av brottsling och ska dessutom avtjäna fyra månader av ett fängelsestraff som han tidigare har frigetts villkorligt från. Det är inte ställt utom rimligt tvivel att hans 22-åriga syster, som tvättat kläderna, begått gärningen med uppsåt, men hon hade anledning att anta att det låg ett brott bakom och döms till höga böter.

 

Brottsoffren får skadestånd, i nästan alla fall med de belopp de har begärt.