Två nya lagmän till Kammarrätten i Stockholm

2022-06-22

- Eva Lindeblad och Johan Lundmark har båda en gedigen bakgrund från det förvaltningsrättsliga området och också värdefulla erfarenheter från andra verksamheter. Jag ser mycket fram emot att välkomna dem båda till Kammarrätten i Stockholm, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson.

Eva Lindeblad kommer närmast från en befattning som chef för rättslig styrning och stöd i Polismyndighetens rättsavdelning. Johan Lundmark är rättschef i Näringsdepartementet.

De har båda en bakgrund från kammarrätten.

Eva Lindeblad och Johan Lundmark, som kommer att ingå i domstolens ledningsgrupp tillsammans med bland annat övriga lagmän tillika avdelningschefer, tillträder sina nya befattningar den 1 oktober 2022.