Två minderåriga systrar beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter

2021-02-12

Migrationsdomstolen anser också att en utvisning skulle strida mot artikel 8 i EKMR och inte heller kan ses som proportionerlig. En utvisning strider också mot principen om barnets bästa i Barnkonventionen. Systrarna beviljas därför tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Systrarnas mamma är vårdnadshavare och tillhör samma kärnfamilj som systrarna. Det finns därför inte skäl att vid en prövning om uppehållstillstånd skilja mamman och systrarna. Det finns därför stöd för att även bevilja systrarnas mamma tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolen har i målen bedömt att familjemedlemmarna inte har något behov av internationellt skydd och de beviljas därför inte skyddsstatusförklaring.