Två män med kopplingar till ett kriminellt nätverk döms för grov utpressning

2019-07-02

De dömda männen är drygt 30 år. Mannen som döms till tre års fängelse har enligt tingsrätten en ledande ställning i ett kriminellt nätverk med bas i Biskopsgården i Göteborg. Slutsatsen bygger på vittnesuppgifter av polismän med ingående kunskap om kriminella nätverk i Biskopsgården. Mannen som döms till två och ett halvt års fängelse är mäklare i Stockholm. Männen känner varandra sedan barndomen och har gjort utlandsresor och umgåtts tillsammans.  

Familjen som utsatts för utpressningen består av två makar och deras två vuxna söner. Utpressningen har avsett en påstådd skuld som inte varit lagligt grundad enligt tingsrättens bedömning. Utpressningen genomfördes under hösten 2016 och januari 2017. Tvånget mot familjen har bestått i våld mot en av sönerna, hot till livet mot samtliga familjemedlemmar och anspelning på våldskapital. Brottsoffren har inte vågat annat än att lyda. Enbart en av sönerna har berättat om utpressningen i huvudförhandlingen. Det är också bara han som har begärt skadestånd. Makarna har lämnat Sverige. Sonen som har berättat om utpressningen ingår i polisens personskyddsprogram på grund av stark hotbild. Han lever för närvarande på okänd ort.

Sonen som har yttrat sig i rättegången har pekat ut de dömda männen som ansvariga för utpressningen. Utpekandet har skett i en lång, detaljerad och sammanhängande berättelse. Tingsrätten har bedömt att uppgifterna från sonen är tillförlitliga. Hans uppgifter bekräftas på en rad punkter av skriftlig bevisning. Att övriga familjemedlemmar inte medverkat vid rättegången har tingsrätten tillskrivit rädsla för repressalier, efter att tingsrätten har lyssnat på polisutredare som vittnat om sina kontakter med familjemedlemmarna vid polisförhör.    

De båda dömda männen har helt förnekat delaktighet i brott.

Senast ändrad: 2019-07-02